Vesper

VESPER (kl. 18 eller ved aftensmadtid / solnedgang)MARIAS LOVSANG – ”MAGNIFICAT”


Enten

Min sjæl ophøjer Herren,

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

Han har set til sin ringe tjenerinde.

For herefter skal alle slægter prise mig salig,

thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.

Helligt er hans navn,

og hans barmhjertighed mod dem,

der frygter ham,

varer i slægt efter slægt.

Han har øvet vældige gerninger med sin arm,

splittet dem, der er hovmodige

i deres hjertes tanker;

han har styrtet de mægtige fra tronen,

og han har ophøjet de ringe;

sultende har han mættet med gode gaver,

og rige har han sendt tomhændet bort.

Han har taget sig af sin tjener Israel

og husker på sin barmhjertighed

– som han tilsagde vore fædre –

mod Abraham og hans slægt til evig tid.

(Luk. 1,47-55)


eller

Jeg fryder mig over Herren,

min sjæl jubler over min Gud.

For han har klædt mig i frelsens klæder

og hyllet mig i retfærdighedens kappe,

som en brudgom sætter sin turban,

og som bruden fæster sine smykker.

For som jorden bringer spirerne frem,

og frø spirer frem i haven,

sådan lader Gud Herren retfærdighed spire

og lovsang gro frem for alle folkenes øjne.

(Es. 61,10-11)


DOXOLOGI

Ære være

Faderen og Sønnen og Helligånden

som i begyndelsen, sådan også nu og altid

og i evighedernes evighed

amen


BIBELORD

Jesus sagde: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.          (Joh. 6,35)


EVT. LÆSNING AF DAGENS BIBELTEKST


STILHED


BØN

Gud, du lader dig ikke tjene af menneskehænder, som om du trængte til noget.

Det er dig, der giver alle liv og ånde og alle ting.

For i dig lever vi, ånder vi og er vi.

Giv os brød til krop og sjæl.

Giv os levende vand, lad det i os blive en kilde til evigt liv.

Bevar os i din nåde.


Amen.