Salmer

Salmer m.m.


Tekster og melodier stilles frit til rådighed (ingen afgift) for menigheder og andre til lokalt brug - f. eks. på sangblad eller powerpoint. Ophav skal angives.

Ønsker nogen at udgive en tekst eller melodi på noget medie med salg eller massedistribution for øje, skal der søges om tilladelse hos de respektive indehavere af ophavsrettigheder.