Sekst

SEKST (kl. 12 eller ved middagspause)DOXOLOGI

Ære være

Faderen og Sønnen og HelligåndenGAMMELTESTAMENTLIG SALME

Af Salme 119 (brudstykker)

 

Mandag

Af hele mit hjerte søger jeg dig,

led mig ikke vild fra dine befalinger.

Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,

for ikke at synde mod dig.

Lovet være du, Herre,

lær mig dine lovbud!

Med mine læber opregner jeg

alle de bud, du har givet.

Jeg glæder mig over at følge dine formaninger

som over alverdens rigdom.


Tirsdag

Min sjæl klæber til støvet,

hold mig i live efter dit ord!

Jeg har fortalt dig om min færd,

og du svarede mig.

Lær mig dine love,

giv mig indsigt i dine forordningers vej,

så jeg kan grunde over dine undere.

Min sjæl er plaget af bekymring,

rejs mig efter dit ord!

Hold falskheds vej borte fra mig,

og giv mig i nåde din lov!

Jeg vælger sandhedens vej,

jeg har dine bud for øje.


Onsdag

Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe,

for du har gjort mit hjerte fri.

Før mig ad den sti, du befaler,

for den holder jeg af.

Vend mit hjerte til dine formaninger

og ikke til vinding!

Vend mine øjne bort fra løgn,

hold mig i live på dine veje!

Bekræft dit ord for din tjener,

så jeg må frygte dig.

Jeg kan vandre i åbent land,

for jeg søger dine forordninger.


Torsdag

Du har handlet godt mod din tjener

efter dit ord, Herre.

Giv mig dømmekraft og kundskab,

for jeg stoler på dine befalinger.

Dine hænder skabte og formede mig,

giv mig indsigt, så jeg kan lære dine befalinger.

Gid jeg helhjertet må følge dine love,

for at jeg ikke skal beskæmmes.


Fredag

Jeg går til af længsel efter din frelse,

jeg sætter mit håb til dit ord.

I evighed, Herre,

står dit ord fast i himlen,

din trofasthed varer i slægt efter slægt.

Du grundfæstede jorden, så den stod fast.

Dine bud består endnu i dag,

for alle ting må tjene dig.


Lørdag

Mine øjne stirrer sig trætte efter din frelse

og efter dit retfærdige ord.

Vis godhed mod din tjener,

og lær mig dine love!

Jeg er din tjener, giv mig indsigt,

så jeg kan lære dine formaninger at kende.

Dine ord giver lys, når de åbner sig,

og giver de uerfarne forstand.

Tørstende åbner jeg munden,

for jeg higer efter dine befalinger.

Vend dig til mig, og vær mig nådig,

det er deres ret, som elsker dit navn.


Søndag

Styr mine skridt ved dit ord,

lad ingen uret få magten over mig!

Du er retfærdig, Herre,

og dine bud er retskafne.

Du har givet dine formaninger i retfærdighed

og i stor trofasthed.

Dit ord er gennemlutret,

og din tjener elsker det.

Trængsel og nød har ramt mig,

men dine befalinger er min opmuntring.

Dine formaninger er retfærdige i evighed,

giv mig indsigt, så jeg kan leve!

Du er nær, Herre,

og alle dine befalinger er sandhed.

Fra mine læber strømmer lovsang,

for du lærer mig dine love.

 


EVT. LÆSNING AF DAGENS BIBEL-TEKST


STILHED


PERSONLIG BØN

   

- om hjælp i dagens opgaver og udfordringer,

forbøn for de mennesker, jeg møder i dagens løb.BIBELORD


På sit legeme bar Kristus selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.

(1. Pet. 2,24)

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft

(1. Kor. 1,18)


AFSLUTTENDE BØN

   

Herre, almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd,

Velsign og bevar mig/os nu og altid.

Amen.