Retrætevandring


Retrætevandring


Har du brug for ro omkring dig, god tid og stilhed i sjælen til at søge Gud, kan en retrætevandring i ensomhed - eller ganske få sammen - være en mulighed.

Jeg kalder det en retrætevandring, fordi begrebet pilgrimsvandring i dag ofte vækker forventninger om et offentligt arrangement, hvor mange vandrer sammen, eller om en bestemt rute til et gammelt pilgrimsmål.

Altså retrætevandring. Vandringens formål og indhold er (ligesom for pilgrims-vandringen) at den ydre vandring stimulerer den indre vandring, hjertets søgen imod Gud. På retræte-vandringen bestemmer du selv

ruten med eller uden mål, tempoet, varigheden (én eller flere dage), distancen og dagsprogrammet.

Her finder du min planlægning af en sådan 5-dages vandring, mine erfaringer og overvejelser.

Håber, de kan være til gavn.


Vandringens indhold


En retrætevandring er ikke blot en afstresningstur, men en vandring i søgen mod Gud - én lang personlig andagt i alt, hvad du gør. Det kræver en vis selvdisciplin, og hertil kan den gamle tidebønstradition være en stor hjælp. (Artikeler om tidebøn i tidsskriftet ”Levende Vand”  )


På denne side har tidligere ligget tidebønner med bibelmeditation i en print-venlig udgave. De udkommer til marts 2008 i bogform på forlaget Unitas, og er derfor taget ud af denne side. Disse tidebønner er omtrent identiske med de tidebønner, som efter aftale med forlaget findes i en skærm-udgave på hjemmesiden her (Stilhed - Tidebøn i hverdagen.)


I ”Den lille Pilgrimsbog” findes forslag til morgen-, middags- og aftenbøn, som kan tillempes til personligt brug og, hvis man ønsker det, kædes sammen med bibelmeditation.


Ved hver bibelmeditation anbefales det at gå frem efter Ignatius af Loyola’s vejledning (nedenfor).


Dagligt mediteres over én bibeltekst, som tages frem ved alle dagens bedetider.


En retrætevandring bliver noget ganske andet end en retræte på et retrætested eller en pilgrimsvandring sammen med andre.


 

Vandringens rammer


Danmark er gennemkrydset af afmærkede vandreruter, som er lagt gennem de smukkeste landskaber. Den længste og mest kendte er Hærvejsruten langs Jyllands højderyg (www.haervej.dk), som også er ældgammel pilgrimsrute. Også i de øvrige landsdele findes fine vandreruter - se f. eks. Klosterruten.


Langs Hærvejen findes pilgrimsherberger, hvor man om sommeren kan overnatte billigt, lidt primitivt, men godt.

På mange vandreruter (inkl. Hærvejen) findes primitive teltpladser (i alt over 750)  hvor enhver må slå sit telt op for en nat eller to. På de fleste af pladserne findes de vigtigste faciliteter - drikkevand, toilet, affaldssæk, bålplads - og mange steder er der også bygget shelter og bord med bænke. (Se bogen ”Overnatning i det fri”, Friluftsrådets ERFA-gruppe for primitive overnatningspladser.) På disse stier og pladser kan man udenfor feriesæsonen leve aldeles afsondret fra civilisationens støj, og man kan vandre i dagevis uden at møde et andet menneske.


Afsæt en week-end eller en uge i kalenderen. Søg oplysning om mulige ruter (www.skovognatur.dk) og teltpladser. Bestem dig for en rute med passende dagsdistancer - 10-20 km.- det er ikke ekstremsport, og tidebønnerne skal have plads. Overvej proviantering (der er langt mellem købmænd på heden). Skaf (køb eller lån) det nødvendige grej (rygsæk, vandrestøvler og -sokker, letvægtstelt, sovepose og liggeunderlag, let koge- og spisegrej, poncho, vandflaske) og pak det sammen med kun det allermest nødvendige skiftetøj, toiletgrej og mad - hele oppakningen max. 10-15 kg i alt. En god vandrestav er uundværlig.


En anden mulighed er ”solsikke-ruten”: Forestil dig, at din by er frøskiven midt i blomsten. Fra kanten af den (hvor du parkerer bilen) lægger du éndags vandreruter, som danner kronbladene. Du kan således vandre hver dag i en uge, hver lørdag gennem sommeren, eller en week-end om måneden, eller … hvordan det nu passer i din dagligdag.


Yderligere råd

Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail: spgrarup(at)paradis.dkFred og alt godt!

Søren P. Grarup


 


 

Ignatius af Loyola’s vejledning i bibelmeditaion

Print-venlig version


I meditationen stiller vi vort liv ind for Jesus. Ved hjælp af bibelteksten lytter vi til vort eget hjerte og til Gud og giver ham mulighed for at tale til os om vort liv.


* Bliv stille.

   Sæt dig til ro i et par minutter. Bed en kort bøn om Helligåndens nærvær og vejledning.


* Læs bibelteksten.

   Læs bibelteksten langsomt et par gange, så du får fat i hovedindholdet og kan huske det.


* Gå ind i teksten.

   Læg teksten fra dig og lad ordene vokse frem inde i dig selv. Brug alle de sanser, som teksten lægger op til: Se, hør, føl, lugt, smag - forestil dig, at du var med, da det skete, blev sagt eller skrevet. Er der handling eller dialog i teksten, følg da personerne. Hvor befinder du dig selv, hvem identificerer du dig med i teksten?

 

* Samtal med Gud.

   Bliv i stilheden og lad nu meditationen lede dig til en indre samtale mellem dig og Gud.

Hvem er jeg? Hvad er mine behov netop nu? Hvad siger Jesus til mig om mit liv? ....


* Hold fast.

   Hold fast ved det, der på en særlig måde er blevet levende for dig eller er kommet op til overfladen under din meditation. Det vil ofte være udtryk for noget, der er vigtigt for dig at være opmærksom på netop nu.


* Skriv.

   Brug gerne nogle minutter efter meditationen til at notere de tanker, du har fået, og hvad der særligt har berørt dig.


 


Den hellige Birgittas Bøn

Ved vandringens start og hver gang vandringen genoptages efter lejr eller hvil bedes ”Den Hellige Birgittas Bøn”:


Herre, vis mig din vej,

og gør mig villig til at vandre den.

amen.