Kompletorium

KOMPLETORIUM (kl. 21 eller til natten)


Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede,

men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus,

som døde for os, for at vi,

hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham.

(1. Thess. 5,9-10.)


DOXOLOGI

Ære være

Faderen, Sønnen og Helligånden,

som i begyndelsen sådan også nu og altid

og i evighedernes evighed.


PERSONLIG TAK FOR DAGEN OG BØN FOR NATTEN


LÆSNING AF DAGENS BIBELTEKST


STILHED

Meditation over dagens tekst - eller gennemgang af noter fra dagens meditationer


FADERVOR

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

(Matt 6,9-13)BIBELORD

Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden;

han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan.

Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset.

Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.«

   (Mark. 4,26-28)


BØN ”Nunc Dimittis”

Herre, nu lader du din tjener fare med fred efter dit ord.

For mine øjne har set din frelse.

som du har beredt for alle folk:

Et lys til åbenbaring for hedninger

og en herlighed for dit folk Israel.

      (Luk. 2,29-32)


Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.

      (Luk. 23,46)

Amen