Laudes

LAUDES  (kl. 6 eller når du står op)


LOVPRISNING


Enten

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.      (1. Pet 1,3)


eller  

Lovet være al kærligheds Gud, Livets Kilde, Fader Søn og Helligånd!


ZAKARIAS LOVSANG


Enten

Lovet være Herren, Israels Gud,

for han har besøgt og forløst sit folk.

Han har oprejst os frelsens horn

i sin tjener Davids hus,

sådan som han fra gammel tid har forkyndt

ved sine hellige profeters mund:

at frelse os fra vore fjender

og fra alle dem, som hader os,

at vise barmhjertighed mod vore fædre

og huske på sin hellige pagt,

den ed, han tilsvor vor fader Abraham:

at fri os fra vore fjenders hånd

og give os at tjene ham uden frygt

i fromhed og retfærdighed

for hans åsyn alle vore dage.

Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,

for du skal gå foran Herren og bane hans veje

og lære hans folk at kende frelsen

i deres synders forladelse,

takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,

hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os

for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,

og lede vore fødder ind på fredens vej.                                         (Luk 1,68-75)


eller - kort version:

Lovet være Herren, Israels Gud,

for han har besøgt og forløst sit folk,

og lært os at kende frelsen

i vore synders forladelse,

takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,

hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os

for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,

og lede vore fødder ind på fredens vej.


DOXOLOGI


Ære være

Faderen, Sønnen og Helligånden,

som i begyndelsen sådan også nu og altid

og i evighedernes evighed.LÆSNING AF DAGENS BIBEL-TEKSTSTILHED


Dine ord er en lygte for min fod,

et lys på min sti.

        (Sl. 119,105)PERSONLIG MORGENBØN:

   

Tak for natten.

Tak for den nye dag.

Tak for livet i opstandelsens lys.

Forbøn for mine kære,

  for brødre og søstre i menigheden,

  for kolleger, vener (og uvenner),

  for verden i nød.

Bøn om hjælp til dagens opgaver og udfordringer.


Herrens troskab er ikke hørt op,

hans barmhjertighed er ikke forbi,

den er ny hver morgen;

din trofasthed er stor.

(Klag 3,22-23)FADERVOR

   

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

(Matt 6,9-13)AFSLUTTENDE BØN

   

Opstandne Kristus!

Du har reddet mit liv fra døden

og min fod fra at snuble,

så jeg kan vandre for Guds ansigt

i livets lys. (Sl. 56,14)


For mig selv og for dem, du gav mig, beder jeg:

Herre, velsign os og bevar os,

Lad dit ansigt lyse over os og vær os nådig.

Løft dit ansigt mod os og giv os fred.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.


Amen