Stilhed

Stilhed


En vandring gennem påsken

Påskehistorien er mere end ord. Ordene er virkelighed. Selv om begivenhederne, der fortælles om, skete for ca. 2000 år siden, kan enhver i dag erfare ordenes virkelighed.

Jødernes påskefejring var og er ihukommelse af udfrielsen fra slaveriet i Ægypten. ’Ihukommelse’ er mere end blot at mindes - det er at lade det, der skete, blive nærværende. Ved påskemåltidet indstiftede Jesus nadveren - ”til ihukommelse af mig,” sagde han, for at vi også i dag - de mange år efter - skal erfare, at Jesus er nær hos os, og at det kærlighedsoffer, han bragte dén påske, er virkelighed også i dag.

Lad påskens begivenheder og forløb blive mere end ord - lad dem blive nærværende gennem Bibelens ord og gennem bøn. Disse sider er tænkt som en hjælp dertil.Retrætevandring

Har du brug for ro omkring dig, god tid og stilhed i sjælen til at søge Gud, kan en retrætevandring i ensomhed - eller ganske få sammen - være en mulighed.

Jeg kalder det en retrætevandring, fordi begrebet pilgrimsvandring i dag ofte vækker forventninger om et offentligt arrangement, hvor mange vandrer sammen, eller om en bestemt rute til et gammelt pilgrimsmål.

Altså retrætevandring. Vandringens formål og indhold er (ligesom for pilgrims-vandringen) at den ydre vandring stimulerer den indre vandring, hjertets søgen imod Gud. På retræte-vandringen bestemmer du selv

ruten med eller uden mål, tempoet, varigheden (én eller flere dage), distancen og dagsprogrammet.

Her finder du min planlægning af en sådan 5-dages vandring, mine erfaringer og overvejelser.

Håber, de kan være til gavn.Tidebøn i hverdagen - dagens tidebønner

At bede tidebøn er en god måde at følges med Gud på i hverdagen. Traditionen går tilbage til Det gamle Testamentes tid (Sl. 119,164), blev praktiseret af de første kristne og blev bevaret og udviklet i klostrene.

Efter reformationen blev tidebønnerne forkastet, fordi de ofte kunne have et præg af religiøs tvang. I dag oplever mange dem igen som en hjælp i den personlige andagt.

Tidebønnerne her har jeg formuleret til mit eget brug. De er udgivet i bogform på forlaget Unitas.

Her på hjemmesiden er de sat op til ”computerfolket”, som arbejder ved skærmen hele dagen.

(Tip: Klik på ”Dagens seks tidebønner” og læg et link til adressen på din computer.)

Som dagens tekst kan anbefales Bibelselskabets læseplan.

   

Tidebønnerne henter inspiration fra evangeliets begivenheder i dagens løb: 

Laudes (morgen) - skabelse, opstandelse.

Terts (kl. 9) - pinse, Helligånden.

Sekst (kl. 12) - Jesu korsfæstelse - inkarnationen.

Non (kl. 15) - Jesu død på korset.

Vesper (kl. 18) - Nadveren.

Kompletorium (kl. 21) - Jesus i graven.


Læs mere om tidebøn - artikel af Wilfred Stinessen