En vandring gennem påsken

Venskab

Koptisk ikon fra det 7. århundrede.

Ikonen viser Kristus med sin arm om skulderen på en ukendt ven. Med denne bevægelse viser han, at han påtager sig den andens byrder og fejl; alt det, der kan tynge den anden ned. Han har ikke ansigtet vendt mod sin ven, han går ved hans side; på den måde følges han med ham. Denne ukendte ven er hvem som helst af os. Kristus kommer ikke for at dømme os mennesker. Han går ned for at nå os allerdybest nede. Han efterlader os ikke med selv den mindste byrde, der kan tynge os.

Broder Roger af Taizé


En vandring gennem påsken

Påskehistorien er mere end ord. Ordene er virkelighed. Selv om begivenhederne, der fortælles om, skete for ca. 2000 år siden, kan enhver i dag erfare ordenes virkelighed.

Jødernes påskefejring var og er ihukommelse af udfrielsen fra slaveriet i Ægypten. ’Ihukommelse’ er mere end blot at mindes - det er at lade det, der skete, blive nærværende. Ved påskemåltidet indstiftede Jesus nadveren - ”til ihukommelse af mig,” sagde han, for at vi også i dag - de mange år efter - skal erfare, at Jesus er nær hos os, og at det kærlighedsoffer, han bragte dén påske, er virkelighed også i dag.

Lad påskens begivenheder og forløb blive mere end ord - lad dem blive nærværende gennem Bibelens ord og gennem bøn. Disse sider er tænkt som en hjælp dertil.


En vandring gennem påsken - tekst (pdf-fil)


Lydfiler til de sange, der er angivet i teksten.

Her finder du links til melodierne til de sange, der er brugt i ’En vandring gennem påsken’.

'DdS' betyder link til Den danske Salmebog online.

'Taizé' betyder link til Taizé-communitetets hjemmeside.

'Lær melodi' betyder at lydfilen kun er beregnet til at lære melodien efter - ikke til at nyde.

Sangene Glædens Herre og Jesus for verden hengav sit liv er der ikke links til.Jonatans påske

En påskehistorie for børn med ét kapitel til hver dag fra Palmesøndag til Påskedag.