Non

Non (kl. 15 eller ved eftermiddagspause)


Jesus råbte : ”Det er fuldbragt!”  (Joh. 19,30)


DOXOLOGI

Ære være

Faderen og Sønnen og Helligånden


JESUS-BØNNEN

Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder!


EVT. LÆSNING AF DAGENS BIBELTEKST


STILHED


BIBELORD

Gud er min frelse,

jeg er tryg, jeg frygter ikke,

for Herren er min styrke og lovsang,

han blev min frelse.       (Es. 12,2)


Amen