Rubljov

Treenighedsikonen


Andrej Rubljov (ca. 1360-1430) brugte flere år af sit liv i bøn til og meditation over den Treenige Gud for

at male denne ikon. Den bygger på en tidligere ikone, Xenofilia = frenned-venskab. Den viser de tre engle,

som Abraham fik besøg af ved Mamres Ege (1. Mos. 18,1-15), for Gud kan ikke males. Rubljov fjernede

Abraham og Sara fra billedet, og omdannede motivet til en indsigt i Den Hellige Treenigheds mysterium.

Gud Fader, Søn og Helligånd sidder himlens bord, men deres små symbolske bevægelser afslører, at

deres tanker og kærlighed er hos os. Forrest ved bordet er en tom plads - til dig eller til mig, til hvert

menneske.

(Læs mere om ikonen i artiklen "Skønhedens teologi" af Grete Livbjerg)


Tilbage